C# ile taş-kağıt-makas
#1
can sıkıntısına küçük-güzel bir uygulama

[Resim: tac59f-kac49fc4b1r.png?w=630]Kod:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
   class Program
   {
       static void Main(string[] args)
       {
           int nWin = 0, nLose = 0;

           Console.Title = "Taş Kağıt Makas - Kodzilla";

           Console.WriteLine("\n\tBaşlamak için bir tuşa basın..");

           while (Console.ReadKey(true).Key != ConsoleKey.Escape)
           {
               Console.Clear();
               Echo("\n\tTaş Kağıt Makas\n\t-----------------\n\n", ConsoleColor.Yellow);
               Echo("\t[1] ", ConsoleColor.White);
               Echo("Taş\n", ConsoleColor.Gray);
               Echo("\t[2] ", ConsoleColor.White);
               Echo("Kağıt\n", ConsoleColor.Gray);
               Echo("\t[3] ", ConsoleColor.White);
               Echo("Makas\n", ConsoleColor.Gray);

               string userSelection = "x";
               bool selection = false;

               while (!selection)
               {
                   userSelection = Console.ReadKey(true).KeyChar.ToString();
                   selection = ShowSelection(userSelection, "Kullanıcı");
               }

               string computerSelection = new Random().Next(1, 4).ToString();

               ShowSelection(computerSelection, "Bilgisayar");

               if (userSelection.Equals(computerSelection))
                   Echo(String.Format("\n\n\t{0} : {0} berabere.\n", GetElement(userSelection)), ConsoleColor.White);
               else if (userSelection == "1" && computerSelection == "2")
               { Echo("\n\n\tKağıt makası sarar: Bilgisayar kazandı.\n", ConsoleColor.Magenta); nLose++; }
               else if (userSelection == "1" && computerSelection == "3")
               { Echo("\n\n\tTaş makası kırar: Kullanıcı kazandı.\n", ConsoleColor.Green); nWin++; }
               else if (userSelection == "2" && computerSelection == "1")
               { Echo("\n\n\tKağıt makası sarar: Kullanıcı kazandı.\n", ConsoleColor.Green); nWin++; }
               else if (userSelection == "2" && computerSelection == "3")
               { Echo("\n\n\tMakas kağıdı keser: Bilgisayar kazandı.\n", ConsoleColor.Magenta); nLose++; }
               else if (userSelection == "3" && computerSelection == "1")
               { Echo("\n\n\tTaş makası kırar: Bilgisayar kazandı.\n", ConsoleColor.Magenta); nLose++; }
               else if (userSelection == "3" && computerSelection == "2")
               { Echo("\n\n\tMakas kağıdı keser: Kullanıcı kazandı.\n", ConsoleColor.Green); nWin++; }


               Echo(String.Format("\n\tKullanıcı:  {0} puan\n\tBilgisayar: {1} puan", nWin, nLose), ConsoleColor.White);
           }
       }

       static string GetElement(string selection)
       {
           switch (selection)
           {
               case "1": return "Taş";
               case "2": return "Kağıt";
               case "3": return "Makas";
               default: return String.Empty;
           }
       }

       static bool ShowSelection(string x, string user)
       {
           x = GetElement(x);
           if (x == String.Empty)
           {
               Echo("\n\tYanlış seçim! Tekrar deneyin..\n", ConsoleColor.Red);
               return false;
           }

           Echo(String.Format("\n\t{0}: {1}", user, x), ConsoleColor.Green);
           return true;
       }

       static void Echo(string text , ConsoleColor color)
       {
           Console.ForegroundColor = color;
           Console.Write(text);
           Console.ResetColor();
       }
   }
}
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
loading...