RAID teknolojisi nedir?
#1
Redundant Array of Indepented Disks (Ayrı Disklerin Tekrarlanarak Dizilimi) ifadesinin kısaltması olarak kullanılan RAID, iki ya da daha fazla sabit diskin eş zamanlı çalıştırılarak; daha yüksek performans, dayanıklılık, güvenilirlik ve/veya daha büyük veri bölümü depolama alanları elde etmek için kullanıldığı işlevsel bir teknolojidir. Bu makalede, birden fazla sabit disk kullanılarak oluşturulmuş bir dizilimin hızlı ve büyük tek bir sabit disk gibi çalışması temel prensibine dayanan RAID teknolojisi, RAID'in kullanım alanları, hangi RAID türlerinin hangi ihtiyaçlara yönelik olduğu gibi konuların altını çizeceğiz.

[Resim: raid_d620.jpg]


Sabit diskler; bağlantı arabirimlerinin sınırları ve okuma/yazma hızları göz önüne alındığında, sistemi oluşturan diğer bileşenlerden daha yavaş çalışırlar. Ayrıca, işlem döngüsünde yüksek tepki verme süreleri ile sistem kararlığına doğrudan etki ederler. İşletim sisteminizin sabit disk yönetimi de bu alanda rol oynayan temel unsurlardan biridir. Kimi işletim sistemlerinin, bilgisayarın fiziksel belleği tam dolmadan sabit disk üzerinde sanal bellek kullanımı amacıyla bir takas dosyası oluşturması buna örnek gösterilebilir.
İşlemcinizin ve ekran kartınızın ne kadar hızlı olduğu, ne kadar çok fiziksel bellek miktarına sahip olduğunuz ve benzeri bileşen özelliklerinin ne kadar hızlı ya da güçlü olduğu, bilgisayarınızın performansını belirleyen başat etken değildir. Eğer sabit diskiniz alışılagelmiş bir arayüz üzerinden sisteme bağlanmışsa, özellikle yoğun disk performansı gerektiren uygulamalarda diğer sistem bileşenleriniz de darboğaza düşecektir. Soruyu yazılım merkezli sorduğumuz zaman; sabit disk türünden, devir hızından ve depolama alanından bağımsız olarak diskin/disklerin sisteme bağlantı biçimleri ve kurulumları göz ardı edildiğinde genel sistem başarımı büyük ölçüde sınırlanacaktır. RAID bu noktada devreye girerek bilgisayar sistemlerine; performans artışı, veri güvenliği ve depolama verimliliği temin eder. RAID kullanarak bahsi geçen niteliklere sahip olmak için bilgisayarınızda birden fazla sabit disk kullanmanız gerekiyor. Tek bir sabit diskin performansını hızaşırtma ya da benzeri bir yolla arttırmanız mümkün değildir. Öte yandan tek bir sabit diskte verilerinizi bir yazılım yardımıyla ya da el ile yedeklemek durumundasınızdır. Bu sebeple donanımsal bir depolama sistemi çözümü olan RAID kurulumlarında birden fazla sabit disk kullanmanız gerekiyor. RAID'in tarihi kısmında kısaca değineceğimiz bölümde de vurgulayacağımız gibi başta SCSI olmak üzere, IDE, SATA ve SAS arabirimlerinde, birden fazla sabit disk kullanılarak çeşitli RAID kurulumları gerçekleştirebilirsiniz.
[Resim: raid_d620.jpg]
RAID'i günümüzde, çoklu sabit diskler arasında verileri bölebilen ve kopyalayabilen,bilgisayar veri depolama şemaları için kullanılan bir ana başlık olarak da tanımlayabiliriz. RAID'in muhtelif türlerinin hepsiiki temel tasarım amacı güder: yükseltilmiş veri güvenliği ve yükseltilmiş giriş/çıkış (input/output) performansı. Birden fazla fiziksel disk RAID teknolojisini kullanmak için bir araya getirildiğinde; bir RAID dizilimi olarak adlandırılırlar. Bu dizilim verileri farklı diskler arasında dağıtır fakat bilgisayar kullanıcısı ve işletim sistemi bu dizilimi tek bir disk olarak görür. Çok çeşitli amaçlara hizmet etmek için RAID kurulumları oluşturulabilir.


RAID'e Giden Yol: RAID'in Kısa Tarihi

Patterson, Gibson ve Katz, 1987 yılında California Üniversitesi'nde "Ucuz Disklerin Tekrarlanarak Dizilimi Üzerine" ("A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)" başlıklı bir makale yayımladılar. Bu makalede çeşitli disk dizilimleri "RAID" kısaltması kullanılarak tanımlandı. RAID'in bu makalenin yayınlandığı tarihlerde sunduğu alâmetifarika küçük kapasiteli ve ucuz birden fazla diski bir dizilim halinde çalıştırarak; büyük kapasiteli ve pahalı tek bir diskten etkin çalıştırabilmesiydi. Bunlara ek olarak bu disk dizilimi işletim sistemi tarafından tek bir mantıksal sürücü birimi olarak algılanıyordu. Geçen yıllarda gelişen teknolojiye karşın RAID aynı mantık üzerinden günümüze kadar çeşitli gelişimler kaydetmiş olup, veri güvenliği ve performansın vazgeçilmez olduğu alanlarda bir endüstri standardı haline gelmiştir. Gelişen disk teknolojileri ve kullanıcı ihtiyaçları sonucu RAID dizilimlerinde; başta SCSI ve SAS (Serial Attached SCSI) olmak üzere, IDE ve SATA gibi arabirimlere sahip diskler kullanılabiliyor. California Üniversitesinden araştırmacıların RAID kısaltmasını oluştururken kullandıkları "Ucuz Diskler (Inexpensive Disks)" ifadesi, bu teknolojinin daha ileri düzey sistemlere uygulanacak hale getirilmesi ve dizilim yönteminden çağrışım yapılarak zaman içinde "Ayrı Diskler (Independent Disks)" olarak kullanılmaya başlandı.
RAID'in Genel Amaçları ve Ana Öğeleri
[Resim: raid_d620.jpg]
Yedekleme; disk dizilimi içersinde yazılan ekstraverilerin,dizilimi oluşturan disklerden birinde yahut birkaçında depolanarak; disklerde herhangi bir hata veya arıza oluşması durumunda, veri kaybının önüne geçilecek şekilde düzenlenmesidir. Bu gibi durumlarda arızalı disk yeni bir tanesiyle değiştirilirken, veriler hatalı diskte kalanlardan vediğerdisklerde ki ekstra verilerden sağlanır. Bir yedekleme diziliminde disklerde eşlikbilgileri de depolanacağından, bu mimaride gerçek depolama kapasitesinin altında, daha az veri kaydedilebilir. Örneğin 2 diskten oluşan RAID 1 seviyesi birdizilimde, diskler ayrı ayrı kullanıldığı takdirde elde edilecek depolama alanı, gerçek kapasitenin yarısı kadardır. Pek çok diskten oluşan bir RAID 5 diziliminde ise tek bir sabit disk (n-1) kapasitesi kaybedilir. Diğer RAID seviyesi dizilimleri ise; tek bir sabit diskten daha hızlı veri yazılabilir ve okunabilir olacak şekilde düzenlemeler gerçekleştirilebilir. Bu düzenlemelere "RAID Türleri" bölümünde kapsamlı olarak değineceğiz.
Bu RAID dizilimi yaklaşımlarının farklı birleşimlerinin tümü; veri kaybı, kapasite ve hız etmenleri karşısında, koruma eksenli bir dengeleme kurmaya çalışır. RAID 0, 1 ve 5 seviyeleri en sık kullanılan ve çoğu ihtiyacı karşılayan dizilim türleridir.
[Resim: raid_d620.jpg]
RAID uygulamalarında veri yazılırken ve okunurken kayda değer bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyulur. Bu hesaplama gücü RAID kurulumuna bağlı olarak elde edilir. Temelde iki tip RAID yaklaşımı mevcuttur. Bunlar Donanımsal RAID (Hardware RAID) ve Yazılımsal RAID (Software RAID) olarak adlandırılırlar. Harici bir RAID donanımının kullanıldığı geleneksel RAID yaklaşımında gereken hesaplamalar, donanımın kontrol aygıtı tarafından yapılır. Aksi takdirde işletim sistemi ya da daha basit ve az maliyetli kontrol aygıtları (bazı anakartlarla tümleşik olarak gelmektedir.), RAID'in kurulu olduğu bilgisayarın işlemcisine gerekli hesaplamaları yaptırır (Yazılımsal RAID). Bu gibi durumlarda işlemciye ekstra yük bindirildiğinden, işlemci gücü gerektiren uygulamalarda sistemde yavaşlamalar gerçekleşmesi muhtemeldir. Basit RAID kontrol aygıtları genellikle daha az hesaplamalar gerektiren RAID 0 ve RAID 1 seviyelerini destekler.
[Resim: raid_d620.jpg]
Yedekleme özelliğine sahip RAID sistemleri, ilerdeortayaçıkabilecek başka arızalanmalara açık olsa da, bir ya da daha fazla diskte arızalanma olduğu takdirde kesinti yaşamadan çalışmaya devam ederler. Arızalı disk yeni bir tanesi ile değiştirildiğinde, sistem normal bir şekilde çalışmaya devam ederken dizilim yeniden kurulur.Bazı sistemlerde diskeklerken yada çıkartırken, sistemi kapatma zorunluluğu varken, bazıları makine çalışır haldeyken disklerin eklenmesine ya daçıkartılmasına (hot swapping) olanak verir. Sistem çalışırken çıkartılabilir sürücülere sahip RAID dizilimleri genellikle, sistemin mümkün olan en uzun süre boyunca çalışmasının amaçlandığı, yüksekerişilebilirlik sistemlerinde kullanılır.
RAID veri yedeklemek için ideal bir yol değildir. Veriler depolandıkları disklerde hata oluşmadan da zarar görebilir. Örneğin bir sistem arızası sonucu verilerin bir kısmının üzerine yazılabilir; kullanıcı hatası yahut kötü niyet sonucunda silinen veya zarar gören bir dosya günlerce, hatta haftalarca fark edilmeye bilir. Bunlara ek olarak RAID kurulu bir sistemi sakladığınız yer hırsızlığa uğrayabilir, yangın ve sel gibi felaketlere maruz kalabilir. Bu sebeplerden dolayı RAID'i bütün bir yedekleme çözümü olarak ele almayın ve kritik verilerinizi uygun yöntemleri kullanarak yedekleyiniz.


RAID'in Temel İlkeleri

RAID kurulumları iki ya da daha fazla sabit diski özel bir donanım yahut yazılım kullanarak tek bir mantıksal birim halinde birleştirir. Donanımsal RAID çözümleri çoğunlukla, çoklu sabit disklerle kurulmuş RAID dizilimlerini sisteme tek bir sabit disk olarak göstermek üzere tasarlanırlar ve bu yapıyı işletim sistemine fark ettirmeden gerçekleştirirler. Yazılımsal RAID çözümleri ise genellikle işletim sistemine uygulanırlar ve aynı şekilde RAID sürücüsünü uygulamalara tek bir sürücü gibi gösterirler.
RAID'i oluşturan 3 temel kavram bulunmaktadır. Bunlardan ilki verilerin birden faza diske kopyalanması işlemi olan aynalama'dır (mirroring). İkincisi verilerin birden fazla disk arasında kopyalanmasını sağlayan şeritleme'dir (striping). Üçüncü temel RAID kavramı ise yedeklenen verilerin depolanarak muhtemel problemlerin belirlenmesinde ve düzeltilmesinde kullanıldığı hata toleransı'dır (fault tolerance). Farklı RAID seviyeleri, sistem gereksinimlerine bağlı olarak bu tekniklerden bir veya daha fazlasını kullanır. RAID'in; müşteri siparişlerinden oluşan bir veri tabanı gibi belirli bir şirkete has özel verilerin depolandığı disklerin donanımsal arızalara karşıkorunmasınısağlayan güvenilirlik arttırıcı güçlü özellikleri vardır. Bunun yanı sıra RAID aynı anda pek çok izleyiciye, çevrimiçi çağırma esasına dayanan dijital TV yayınları ulaştıran bir iş istasyonun, genel sistem performansı arttırmak amacıyla da kullanılabilir.
[Resim: raid_d620.jpg]
RAID diziliminin ne şekildeyapılandırıldığı güvenilirliği ve performansı farklı şekillerde etkiler. Daha çok disk kullanmakta ki temel amaç, donanımsal bir arıza ile karşılaşıldığında hata denetimi kullanılarak sistemin tümünün daha güvenilirkılınmasını sağlamaktır. Temel aynalama, sistem her iki diskten de farklı verileri okuyabileceği için disk okuma performansını hızlandırabilir. Buna karşın eğer RAID yapılandırması, her iki diskin verilerin düzgün bir şekilde yazıldığını doğrulanmasını gerektiriyorsa, disk yazma performansında fark edilebilir bir düşüş görülmesi muhtemeldir. Şeritleme ise, veri dizilerinin aynı anda farklı disklerden okunmasına olanak verdiğinden, çoğu kez performans elde etme amacıyla kullanılır. Buna karşın, hata denetiminde verilerin farklı yerlerden okunup karşılaştırılması gerektiği için sistemin yavaşlaması muhtemeldir. O halde, RAID sistemlerinin temel tasarım ilkesini güvenlik ve performans arasında gerçekleştirilen verimli bir uzlaşma olarak tanımlayabiliriz.RAID'in Kullanım Alanları

En iyi işlemci, en iyi anakart, en iyi ekran kartı ve benzeri en iyi sistem bileşenlerine sahip olsanız dahi depolama biriminizin kurulum şekline gereken önemi vermezseniz genel sistem performansınız sınırlanacaktır. RAID; oyun bilgisayarlarından, sunucu sistemlerine, kurumsal kullanıcılardan, sinema sektörüne kadar yüksek performans ve veri güvenliği ikilisinin ihtiyaç duyulduğu tüm alanlarda tercih edilen ideal bir depolama çözümüdür.
Kurumsal Alanda RAID Kullanımı
[Resim: raid_d620.jpg]
Başta Kurumsal alan olmak üzere; depolamaalanınınbüyüklüğüne, performansına ya da kalite düzeyine bakmaksızın tek bir sabit diskin gideremeyeceği ihtiyaçlarla gelen çok çeşitli uygulamalar vardır. Kurumsal yapıdaki pek çok iş kolunda, tek bir sabit disk çökmesi durumunda sistemlerin1 saatliğine dahi çalışmaması düşünülemez. Kurumsal şirketler terabytelarca kapasitede büyük depolama alt sistemlerine ihtiyaç duyarlar ve kendilerini donanımsal hatalardan mümkün olan en yüksek düzeyde korumaya çalışırlar. Yedeklemeler ve kopyalamalar veri kayıplarına karşı bir koruma sağlamaz. Verikaybınakarşı tek gerçek korunma yolu, sistemlere RAID teknolojisine dayanan disk temelli bir çözüm kazandırmaktır. Bu sebeple müşterilerin bilgilerinin saklandığı büyük ölçekli veri tabanları kullanan şirketler sistemlerini veri kayıplarına karşı RAID kullanarakkorurlar.
Sunucularda RAID Kullanımı


[Resim: raid_d620.jpg]
Web tabanlı hizmet sunan ya da alan şirketler için verilerin depolandığı sunucuların sürekli aktif tutulması sürekli erişilebilirlik yönünden kritik bir öneme sahiptir. Sunucuların depolama birimlerinde ortaya çıkabilecek hata, arıza, çökme gibi problemlerden kaynaklanacak erişim kesintilerinin önüne geçmek için neredeyse tüm sunucularda ihtiyaçlar dahilinde yapılandırılan RAID dizilimleri kullanılmaktadır. Hata Toleransı yüksek, veri güvenliğinin ön planda tutulduğu sunucularda herhangi bir diskin çökmesi durumunda, sistem diğer disklerde ki eşlik bilgilerini ve yedekleme verilerini kullanarak kararlı bir şekilde çalışmaya devam eder.
Sinema Sektöründe RAID Kullanımı (İş İstasyonları)


[Resim: raid_d620.jpg]
Büyük boyutlu multimedya dosyaları ile çalışan yönetmen, fotoğrafçı, video sanatçısı ve illüstratör gibi sistemlerinde yoğun işlem gücü ve depolama birimi performansınaihtiyaçduyan kimseler, yaygın olarak RAID teknolojisinden faydalanırlar. Sundukları esneklikler ve pek çok ek maliyeti düşürme özellikleriyle HD kameralar son yıllarda sinema sektöründe sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bu kameralarla gelen yan etmenlerden biride kaydedilen görüntülerin dosya boyutlarının çok büyük oluşu ve düzenlenmeleri sırasında büyük işlem gücü gerektirmeleri oldu. Bu noktada AVID gibi güçlü film montaj programları kullanan yönetmenlerin, sistemlerinde SCSI arabirimiyle oluşturulmuş RAID dizilimleri kullandığının altını çizmeliyiz. Sinema eleştirmenleri ve teknoloji editörleri tarafından HD kamerayı en iyi kullanan yönetmenler arasında gösterilen Nuri Bilge Ceylan da, sisteminde SCSI disklerle kurulmuş RAID dizilimleri kullanan yönetmenlerden biri. Cannes film festivalinde EniyiYönetmen ödülünü aldığı "Üç Maymun" filminin kurgu günlüğünde Ceylan İmaj stüdyolarında filmi AVID ile kurgulamaya başlarken "İlk birkaç gün set-up'ı kurmakla ve kendimizi uygun hale getirmekle geçti. SCSI hard diskler çok ses çıkardığı içinbaşka odalara alındı." (Ceylan, s.3) diyerek filmin kurgusunda RAID tabanlı depolamaya sahip bir sistem (Avid VideoRAID) kullandıklarının ipuçlarını veriyor.
Oyun Bilgisayarlarında RAID Kullanımı

Birçoğumuz bilgisayar oyunlarını daha güzel grafiklerle görüntüleyebilmek, daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamak için, sistemlerimize yazılımsal, donanımsal ya da işletim sistemi tabanlı müdahalelerde bulunuruz. Güncel sürücüler, birleştirilmiş bir disk, önbelleklenmiş verilerden arındırılmış bir fiziksel bellek, kayıt defteri ve arka plan uygulamaları nispeten temiz bir işletim sistemi ile oyunlardan daha iyi performans alabilirsiniz. Yüksek meblağlar ödeyerek sistemin işlemci, ekran kartı gibi bileşenlerini daha iyileriyle değiştirdikten sonra yüksek disk performansı almak için RAID'in öncelikli tercihleriniz arasında yer almamasını salık veriyoruz. Bununla birlikte disklerden birinde meydana gelebilecek bir hata ya da arızaya karşı önlem almak için RAID'in getirdiği güvenlik özellikleri kullanılabilir. Örneğin RAID sayesinde oyunlarınızın "kaydet" dosyaları sabit disk hatalarına karşı korumuş olursunuz. Fakat RAID yerine sistem performansınızı genel anlamda arttıracak 10.000 rpm gibi yüksek devirlerde çalışan tek bir sabit disk alırsanız, verimlilik yönünden daha doğru bir karar vermiş olursunuz.Sonuç olarak, oyun bilgisayarlarının genellikle fiyat/performans eğrisi düşünülerek oluşturulduğunu dikkate aldığımızda, RAID'in oyunbilgisayarları içinöncelikli tercihlerden biri olmaması gerektiğini belirtelim.


RAID Türleri (RAID Seviyeleri)

Raid dizilimleri IDE, SCSI, SATA arabirimine sahip sabit disklerle yahut bu disk çeşitlerinin birkaçından oluşan karışık olarak kurulduğu bir sistemle kullanılabilir. RAID diziliminde kullanacağınız diskleri, devir hızı ve arabirimlerinin veri yolu hızı yüksek olanlardan seçmenizi tavsiye ediyoruz. Veri yolu hızından tam anlamıyla istifade etmek için uygun sayıda disk kullanmanız gerektiğini de belirtelim. Farklı ihtiyaçları gidermek için farklı RAID seviyelerinde kurulumlar oluşturabilirsiniz. Bu kurulumlar RAID 0, RAID 1 gibi RAID seviyeleri olarak adlandırılırlar. Şimdi fark RAIDseviyeleriniinceleyelim.
[Resim: raid_d620.jpg]
RAID-0
RAID 0 seviyesi yedekleyici değildir, dolayısıyla "RAID" kısaltmasını oluşturan kavramı tam olarak karşılamaz. RAID 0'da veriler diskler arasında bölünerek daha fazla veri depolanması sağlanır. Hiçbir yedekleme bilgisidepolanmadığından başarım oranı yüksektir, fakat dizilimi oluşturan disklerden birinde hata ya da arıza gerçekleştiğinde veriler kaybolur. Bu RAID türü genellikle şeritleme (striping) olarak adlandırılır.
RAID -1
RAID 1 seviyesi tüm verileri iki yahut daha fazla diske yazarak yedekleme sağlar. RAID 1 seviyesi bir dizilim, disk okuma hızının yüksek olmasına yatkınken, disk yazma hızı tek bir disk ile karşılaştırıldığında yavaş kaçmaktadır, fakat her iki diskte de arıza meydana gelse ya da hata oluşsa hiçbir veri kaybı yaşanmaz. Veri güvenliği özelliklerini ve sadece iki disk gerektirmesini göz önüne aldığımızda, RAID 1 seviyesinin güzel bir giriş düzeyi yedekleme sistemi (donanımsal hatalara karşı) olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın bir disk verilerin yedeklerini depolamak için kullanılacağından, megabyte başına maliyet yüksektir. Bu RAID türü ekseriyetle aynalama (mirroring) olarak adlandırılır.
RAID-2
Hamming hata düzeltme kodları kullanan RAID 2 seviyesi, yerleşik hata tanımlama özelliği olmayan disklerle kullanılmak için geliştirilmiştir. Tüm SCSI diskler yerleşik hata tanımlama özelliğine sahiptir, bu sebeple SCSI harici düşük sınıfta ki disklerde cüziorandakullanılırlar.
RAID-3
RAID 3 seviyesi eşliği tek bir diske depolarken, verileri diskler boyunca byte seviyesinde şeritler. Bu özelliğiyle RAID 4 seviyesinden ayrılır. Byte düzeyinde şeritleme etkin kullanım için donanımsal destek gerektirmektedir.
RAID-4
RAID 4 seviyesi, eşliği tek bir diske depolarken, verileri diskler boyunca blok bir seviye de şeritler. Depolanan eşlik bilgisi, disklerden birinde hata ya da arıza oluşması halinde verilerin onarılmasını sağlar. RAID 4 seviyesi bir diziliminin disk okuma performansı oldukça iyidir(RAID 0 ile aynı). Buna karşın eşlik bilgisi her seferinde güncelleneceğinden, disk yazma performansında düşüşler meydana gelebilir. Bu durum küçük boyutlu rastgele disk yazmalarını yavaşlatırken, büyük boyutlu ardışık disk yazmalarının nispeten dahahızlıgerçekleştirilmesini sağlar. Yedekleme bilgisini dizilimi oluşturan disklerden sadece biri tutacağından, RAID 4 seviyesi bir dizilimin megabyte başına maliyeti nispeten düşüktür.
RAID 5
RAID 5 seviyesi, eşlik bilgisini diskler arasındapaylaştırmasının haricinde RAID 4 seviyesine benzer bir yapıdadır. Bu yapıda eşlik diski bir darboğaz yaratmadığından çoklu işlem yapan sistemlerde küçük disk yazma işlemleri daha hızlı gerçekleşir. Disk okumaları sırasında her diskin eşlik bilgisi geçilmek zorunda olduğundan, disk okuma performansı RAID 4 seviyesi ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olmaktadır.

RAID-6
RAID 6 aslında, ikinci bir ayrı dağıtılmış eşlik şeması kullanarak ek hata toleransını mümkün kılan bir RAID 5 seviyesi genişlemesidir. Veriler aynı RAID 5'te olduğu gibi veriler disk kümeleri boyunca blok bir seviyede şeritlenir. Ayrıca ikinci bir eşlik kümesi hesaplanır ve tüm disklere yazılır. RAID 6 oldukça yüksek oranda hata toleransı sunar ve birden fazla diskte eş zamanlı olarak ortaya çıkabilecek hataları ya da arızaları karşılayarak sistemin kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar.
RAID 0+1
RAID 0+1, RAID 0'ın performansını, RAID 1'in yüksek güvenilirliği ile birleştirir. RAID 0+1 için kısaca iki şerit kümesinin aynalanmış bir yapılandırması diyebiliriz. RAID 0+1, bölümleri RAID 0 diziliminde olan bir aynalama dizilimi örneğidir. Bu dizilim RAID 5 seviyesi ile aynı oranda hata toleransına sahiptir. RAID 0+1 ayrıca, hata toleransı için, tek başına aynalama yönünden eşit ek yükesahiptir

ÖZET
' RAID-0 en hızlı ve en etkin dizilim tipiyken hiçbir hata toleransı sunmamaktadır.
' RAID-1 performansın ve hata toleransının önemli olduğu ortamlarda tercih edilebilir. Ayrıca ikiden fazla sabit disk kullanılmayacaksa hata toleransı elde etmek için tek çözüm yoludur.
' RAID-2 neredeyse tüm modern sürücüler ECC standartlarına göre üretildiğinden günümüzde nadiren tercih edilmektedir.
' RAID-3, veri aktarım hızını arttırmak için uzun ardışık kayıtlara erişen tek kullanıcılı ortamlarda veya yoğun verili ortamlarda kullanılabilir. Buna karşın RAID 3, çakışan Giriş/Çıkış işlemlerine olanak tanımaz ve kısa kayıtlarda performans düşüşünü engellemek için senkronize edilmiş
' RAID-4, çoklu anlık disk yazma işlemlerini desteklememesinin yanı sıra, RAID 5'le karşılaştırıldığında ek bir avantaj sunmaz.
' RAID-5, disk yazmaperformansınınbaşat unsur olmadığı çok kullanıcılı ortamlar için en ideal seçimdir. Buna karşın RAID 5 seviyesi bir dizilim kurmak için en az 3 ve çoğunlukla 5 disk kullanılması gerekir.
' RAID-6 çoklu kötü blok hatalarına karşı sistemi korur ve disk tabanlı bir çökmeyi engeller. RAID 6, herhangi bir hata ya da arıza sonrasıtek bir kötü blok hatasından karşı sistemi korur. Önemli görevleri olan uygulamalar için mükemmel bir çözümdür
' RAID-0+1 diziliminde çoklu şerit kümeleri sayesinde yüksek disk Giriş/Çıkış oranları yakalanır. Yüksek disk performansına ihtiyaç duyan web siteleri için ideal bir çözümdür fakat yüksek bir güvenilirlik sunmaz.
Sonuç
RAID, uygulamabiçimine bağlı olarak güvenlikten performansa kadar sistemlere pek çok fayda sağlar. Veri kaybı riskinin düşünülemeyeceği kritik alanlarda depolama birimlerini oluşturan disk yahut disklerin üzerinde meydana gelebilecek küçük bir problem dahi tamiri mümkün olmayan veri kayıplarına sebep olabilir. Yazılımsal RAID, sunucu tabanlı RAID kontrol aygıtları ve harici depolama dizilimleri sayesinde; bireysel kullanıcılardan, kurumsal kullanıcılara kadar herkes, verilerini korumak için uygun bir RAID çözümü bulabilir. RAID 0+1 ya da RAID 5 türü bir sistemin uygulanma maliyeti genellikle bireysel kullanıcılar için çok maliyetli olsa da temel düzeyde RAID 0 ve RAID 1 gibi daha uygun çözümlereyönelinebilir. Öte yandan bu sistemler daha çokileri seviye iş istasyonlarında (AVID kurgu sistemi gibi) veya sunucu seviyesi sistemlerde kullanılırlar. RAID uygulamalarının seçiminde dikkat etmeniz gereken nokta, hem güvenlik hem de performans eksenli ihtiyaçlarınızı isabetli bir şekilde belirlemenizdir. Seçmeniz gereken RAID türünün kullanacağınız yazılıma bağlı olduğunu unutmayın. Video düzenleme, kurgu gibi disk üzerinde ki büyük boyutlu verilere erişim gerektiren bir yazılım kullanacaksınız, şeritli bir RAID sistemi ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Mali işlemler yürüteceğiniz bir uygulamada ise veri güvenilirliği, performanstan daha önemli olacağı için aynalamaya dayanan bir RAID yaklaşımı kullanmanız yerinde olacaktır. Tercihleriniz ne olursa olsun RAID'in bir veri yedekleme çözümü olmadığını unutmayın. Gelişen arabirim teknolojileri ve yeni kontrol aygıtlarıyla sayesinde Megabyte başına veri depolama maliyetlerinin düşüşe geçtiği şu günlerde, sisteminizde birden fazla disk kullanarak RAID üzerinden üst düzey güvenlik ve performansa ulaşabilirsiniz.
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
loading...